Toksoplazmoza

Toksoplazmoza jest chorobą pasożytniczą spowodowaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Jest naukowo dowiedzione, że u chorych na schizofrenię pierwotniak ten występuje częściej niż dla średniej populacji. Wg badań naukowych prawdopodobnie za 1/5 przypadków schizofrenii jest odpowiedzialny właśnie pierwotniak Toxoplasma gondii.

Należy zrobić sobie odpowiednie badania lekarskie na obecność tego pierwotniaka.