Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna umożliwia analizę własnej historii życia i dotarcie do przyczyn leżących u podstaw patologicznych reakcji, np. zepchniętych do podświadomości lęków czy urazów z dzieciństwa.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa daje okazję do zorientowania się, jakie role się pełni w małym systemie społecznym. Zespół jest jednocześnie źródłem wsparcia i korektywnych doświadczeń emocjonalnych – pokazuje, co przyczynia się do dysfunkcjonalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wśród czynników leżących u podstaw zdolności leczenia za pomocą grupy uznaje się:

  • świadomość i poczucie, że nie jest się odseparowanym ze swoimi problemami, że podobne trudności mają także uczestnicy grupy terapeutycznej;
  • nadzieję na wyzdrowienie, wynikającą z obserwowania innych, którym udało się przezwyciężyć objawy chorobowe i zacząć żyć funkcjonalnie;
  • informacje zwrotne na temat własnego zachowania, jakich udzielają pozostali uczestnicy grupy;
  • poczucie wsparcia ze strony grupy terapeutycznej;
  • demonstrowanie przez inne osoby z grupy pożądanych dla pacjenta zachowań, które mogą dostarczać mu wzorów postępowania;
  • wchodzenie przez członków grupy we wzajemne relacje, analogiczne jak w rodzinie pierwotnej, co ułatwia eksplorowanie istotnej kategorii doświadczeń pacjenta;
  • możliwość odreagowania frustracji w grupie w atmosferze zaufania i zrozumienia.

Psychoedukacja

Psychoedukacja polega na przekazywaniu pacjentowi i/lub jego rodzinie informacji na temat rozwoju, przebiegu i objawów tej choroby oraz objawów sugerujących jej nawrót czy zaostrzenie, a także na temat możliwych rozwiązań i sposobów radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z choroby. Psychoedukacja może być kierowana tylko do pacjenta, albo też łącznie do pacjenta i jego rodziny lub też tylko do rodziny pacjenta.

Psychoterapia rodzinna

Bardzo często w rodzinie osoby chorej na schizofrenię relacje pomiędzy ich członkami są zaburzone lub patologiczne. Celem psychoterapii rodzin jest przywrócenie jej równowagi, poprzez poprawę spójności w komunikacji i relacji, przywrócenie poszczególnym członkom rodziny odpowiednich dla nich ról i odnalezienie właściwej hierarchii w rodzinie, gdzie rodzice w poczuciu wzajemnego porozumienia i wsparcia stoją szczycie rodzinnej piramidy. Zapewniają dzięki temu swym dzieciom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Efektem owych zmian jest poczucie przynależności do rodziny, szacunku, miłości i wsparcia, które daje siłę do rozwoju i właściwego procesu indywidualizacji.

 

Psychoterapia małżeńska

Psychoterapia małżeńska pozwala obu osobom spojrzeć na nowo na pewne sprawy, odbudować poczucie własnej wartości, pomagając dostrzec zasoby, mocne strony w sobie ale też i u partnera. Terapia ta pomaga nauczyć się konstruktywnie komunikować między sobą, stać się bardziej elastycznym i przeformułować utarte przekonania na temat związku, które początkowo funkcjonowały w nas jako myśli, przypuszczenia potem zostały uznane jako realne fakty. Terapia związku umożliwi zrozumienie pojawiających się emocji swoich i partnera, radzenie sobie z wyrażaniem trudnych uczuć, zmniejszy  dyskomfort i podniesie  satysfakcję z kontaktu z partnerem.