Symptomy, zwiastuny nawrotów psychozy.

Dobrze jest rozpoznawać pierwsze symptomy, objawy nadchodzącej psychozy. Im wcześniej zareagujemy na nie tym lepsze rokowania.

 

1 Zaburzenia snu, bezsenność (bardzo częsty, jeden ze wczesnych objawów)

2 Utrata apetytu (częsty objaw)

3 Narastający niepokój, uczucie napięcia, lęk

4 Uczucie smutku, brak radości lub nastrój zmienny, drażliwość

5 Mało swoiste objawy bólowe

6 Apatia lub/i utrata zainteresowań

7 Napęd, pobudzenie psychofizyczne

8 Trudności w zorganizowaniu działania

9 Trudności w skupieniu uwagi i zapamiętywaniu

10 Rzadsze kontakty ze znajomymi lub całkowite z nich wycofanie się

11 Przeświadczenie, że się już wyzdrowiało

12 Natrętne, uporczywie powracające myśli lub czynności

13 Agresja lub autoagresja

14 Zaabsorbowanie tematami, które wcześniej nie były dla Ciebie jakoś szczególnie interesujące (np. religia)

15 Przekonanie, że zmieniłeś się w bliżej nieokreślony sposób i/lub świat uległ bliżej nieokreślonej zmianie

16 Niezrozumienie przez rodzinę Twoich wypowiedzi, pomysłów

17 Stwierdzenie nietypowych doznań percepcyjnych wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych

18 Przeświadczenie, że jesteś prześladowanym, podsłuchiwanym, wyśmiewanym

19 U palaczy: zwiększona ilość wypalanych papierosów lub powrót do palenia, gdy rzuciliśmy