• Słuchanie muzyki

 • Odtwarzanie (granie na instrumencie, śpiewanie)

 • Komponowanie

 • Improwizacja

Muzykoterapia była znaną formą leczenia już w starożytności. Obecnie jest z powodzeniem wykorzystywana w leczeniu schizofrenii. Oto korzyści, jakie można osiągnąć za pomocą muzykoterapii w schizofrenii:

 • wspomaganie uwagi i koncentrację na zadaniu,
 • wspomaganie samoświadomości i pozytywnej samooceny,
 • poprawę orientacji w rzeczywistości (rozpoznawanie, reagowanie na bodźce zewnętrzne),
 • eliminację niepożądanych zachowań i wzmacnianie zachowań właściwych,
 • ćwiczenie nowych wzorców zachowań,
 • wspomaganie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • wspomaganie świadomości emocji i ich ekspresji,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • rozwijanie wglądu i uświadamianie nieświadomych treści,
 • poprawianie relacji międzyludzkich,
 • obniżanie napięcia, relaksację, naukę reagowania na stres i niepokój.
 • poprawia ogólny stan oraz funkcjonowanie pacjenta
 • przyczynia się do zmniejszenia izolacji społecznej i zwiększa zainteresowanie chorych zdarzeniami zewnętrznymi, może także obniżyć występowanie objawów
 • wspomaga komunikację i zmniejsza wycofanie
 • wybrane techniki (jak pisanie piosenek o treściach psychoedukacyjnych) mają potencjalny wpływ na jakość życia i poziom depresji
 • poznawcze (działania stymulujące myślenie, pamięć, wyobraźnię, uwagę itd.),
 • emocjonalne (działania aktywizujące bądź wyciszające, a także uświadamiające w zakresie emocji),
 • społeczne (działania skierowane na poprawę komunikacji i interakcję),
 • motywacyjne (działania pobudzające motywację w odpowiednich kierunkach),

Szczególnie korzystne w schizofrenii jest słuchanie muzyki na cytrze.

Nie poleca się słuchanie muzyki ze słowami, ponieważ osoba chora na schizofrenię może je odnosić do siebie.

Effects of Music on Symptoms of Schizophrenia