• Modlitwa

  • Post

Jest udowodnione naukowo, że wierzący chorzy na schizofrenię są z reguły w lepszym stanie niż niewierzący. Post ścisły, bez jedzenia i używek (od zachodu słońca do zachodu słońca lub dla mniej wytrzymałych od wschodu słońca do zachodu słońca) jako forma pokuty za grzechy może być bardzo skuteczny w modlitwach o zdrowie.

Przed zastosowaniem postu skonsultuj się z lekarzem.