Animaloterapia

Wyniki licznych badań naukowych potwierdzają korzystny wpływ kontaktu ze zwierzętami na zdrowie psychiczne, ale też na zdrowie fizyczne. Zwierzę uczy nas bliskości, pomaga nawiązywać kontakty z innymi właścicielami zwierząt, stanowiąc wdzięczny temat do rozmów. Uczy okazywania emocji, pomaga znosić samotność, chorobę, odizolowanie. Dowiedziono, że towarzystwo zwierząt przyspiesza
rekonwalescencję po przebytej chorobie, uspokaja osoby cierpiące z powodu stresu, stanów lękowych, nadpobudliwości, a jednocześnie pobudza do aktywności w przypadku depresji bądź apatii.

Prowadząc zajęcia według programu Animal Assisted Therapy (AAT), można osiągnąć następujące
cele terapeutyczne:
– w zakresie funkcji psychomotorycznych:

• rozwijanie funkcji poznawczych,
• rozwijanie słownictwa,
• poszerzanie pamięci krótko- i długotrwałej,
• rozwijanie motoryki dużej i małej,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie koncentracji uwagi,
• rozwijanie orientacji kierunkowo-przestrzennej,
• rozwijanie poczucia równowagi,
• rozwijanie umiejętności poruszania się na wózku, kulach itp.;
− w zakresie sfery emocjonalno-społecznej:
• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
• rozwijanie umiejętności werbalizacji swoich potrzeb i uczuć,
• rozwijanie umiejętności relaksacji,
• podnoszenie wiary we własne możliwości,
• niwelowanie lęków.

Dzięki terapii Animal Assisted Activities (AAA) jak i Animal Assisted Therapy (AAT) można odnieść następujące korzyści:

− rozwój empatii (wyzwala uczucia, pozwala je okazywać i identyfikować, kształtuje więzi między człowiekiem a zwierzęciem),
− powoduje radość i uśmiech,
− sprzyja rozwojowi społecznemu,
− uczy samoakceptacji,
− poprawia komunikację,
− stymuluje rozwój mowy i myślenia,
− rozwija funkcje poznawcze,
− poprawia koncentrację uwagi,
− stymuluje funkcje motoryczne,
− sprzyja aktywności i samodzielności,
− uczy odpowiedzialności i zaufania,
− dostarcza rozrywki,
– pomaga przejść przez samotność, chorobę i depresję.